Říjen 2014

Debata nad množstvím padlých piv

18. října 2014 v 11:18 | ma.str
Lepší než sobě sám
obrazu svému
lepšímu přednost dám
a shůry shlédnu...
Vždy k neby na dosah
mrknutím víčka jen
stále mu na dosah
nikdy však spokojen...

Stojíš mi za zády s dohledem vzdáleným
s tvou svojí vládou čistoty
ze skrytu za keřem tím svatým znamením
upoutáš v otroctví
bytost tu nádhernou co bohu
podobná je snad.
Neb tvoje sobectví
spíš třem, než jednomu je dáno
k večeři ovcím svým
myšlenkou schyzofrení hned vodu na párno
zázrakem proměníš by tvoji synové
svá hrdla plna vždy
stojíš mi za zády s dohledem vzdáleným

a proto z armády kam v mládí nábor
radši jsem odešel o něco dřív
I want something good to die for
to make it beautiful to live *
nejdřív však rád bych zas navštívil závod
soutěž jen honosnou
v umění debaty nad množstvím
padlých piv.


(*https://www.youtube.com/watch?v=Iw1Fm61HBA8)

Froní

1. října 2014 v 10:25 | ma.str
Ó povstaň, květino jarní ve své kráse
nechť Zemi provoní tvá vůně líbezná!
Pokleknou osoby uzamčené v čase
před krásnou nokturnou
co složil jsem sám z rána.
V ní podrobím tě hrůzám svého vládce
co dávno znal jsi,
čím bylas vychována,
jehož jsi v mládí proklel
a v stáří ses ho bála.
Tak povstaň, chrabrý bohatýře
na tu saň vyprav družinou svou celou
až doputuješ v místa, kde obzor s mořem skřížen
v bludiště v hloubi nasměruj svůj meč
na cestu duší rozžhni pochodeň
a směle vkroč,
sebou sám pokořen.